Guitar Chords » S »La Sonora Palacios » Sau Sau (Tab)

Sau Sau
La Sonora Palacios

Lyrics, Chords & Tabs for Guitar, Bass & Ukulele


Sau Sau Lyrics
Sau - Sau reva
Sau reho vari;
Erúa simo - simo - simo;
Pou - pou kari,
Erúa maki - maki
Mai sapai pahure hía.
E maite ho´e po ava´ e,
Ava´ e haumarú;
Taúa mihi - mihi raa,
Taúa mate aué.
Faore too ee riri,
E Mau - Siriti é;
Hia ho´i fa hou taua
Taúa mate aué.
[Sau Sau acordes][Sau Sau cifra]
© LaCuerda.net · legal notice · privacy · es · en · pt · contact us
DINAMICO