Guitar Chords » A »Los Awatiñas » Kullakita (Tab)

Kullakita
Los Awatiñas

Lyrics, Chords & Tabs for Guitar, Bass & Ukulele


Kullakita Lyrics
Kullakitanaka jilatanaKa
Tajpachan sartasiñani. Bis
Janarunakasat armasimti
Jiwas aymar markasata. Bis
Mapita sartasiñani
Masuma jach’a urutaki.
[Kullakita acordes][Kullakita cifra]
© LaCuerda.net · legal notice · privacy · es · en · pt · contact us
DINAMICO